Δίνοντας σε όλους τους Ευρωπαίους έναν οδηγό για τις αναδυόμενες τεχνολογίες

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός καταφθάνει με πολλές ευκαιρίες εξέλιξης της κοινωνίας και της οικονομίας μας. Μπορούμε να επωφεληθούμε από αυτήν την αλλαγή εάν κατανοήσουμε τις τεχνολογικές τάσεις που επηρεάζουν τη ζωή μας και πώς μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε προς όφελός μας.

Το Digital SkillUp με λίγα λόγια  

Το Digital SkillUp είναι μια πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από την ΕΕ με στόχο τη διάθεση βασικών γνώσεων σχετικών με τις αναδυόμενες τεχνολογίες και την προσβασιμότητά τους από όλους τους ευρωπαίους πολίτες και τις ΜΜΕ.   

Το Digital SkillUp συνιστά μια συνεισφορά στην Πλατφόρμα Ψηφιακών Δεξιοτήτων και Θέσεων Εργασίας και αποτελεί πυλώνα μάθησης για τις αναδυόμενες τεχνολογίες. Παρέχει διαδικτυακά μαθήματα που επιτρέπουν εύκολη παρακολούθηση σε 10 ευρωπαϊκές γλώσσες, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν πολίτες, εργαζόμενους, άτομα που αναζητούν εργασία και οργανώσεις να βρουν τρόπους να βελτιώνουν τις δεξιότητές τους και να αποκτούν νέες σε σχέση με τις αναδυόμενες τεχνολογίες και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.   

Η πρωτοβουλία DSU προσφέρει:  

Το Digital SkillUp έχει αναπτυχθεί από μια ομάδα δημιουργών λύσεων ψηφιακής μάθησης από κοινού με εκπαιδευτικές οργανώσεις και ψηφιακές επιχειρηματικές οργανώσεις.

Το Digital SkillUp έχει αναπτυχθεί από μια ομάδα δημιουργών λύσεων ψηφιακής μάθησης από κοινού με εκπαιδευτικές οργανώσεις και ψηφιακές επιχειρηματικές οργανώσεις. Οι European Schoolnet, DIGITALEUROPE, DIGITAL SME Alliance, Public Libraries 2030 και η Reaktor έχουν συνεργαστεί για να διασφαλίσουν ότι το Digital SkillUp θα γίνει μια καινοτόμος πύλη μάθησης της ΕΕ που ενισχύει τις γνώσεις για τις αναδυόμενες τεχνολογίες σε ολόκληρη την κοινωνία της Ευρώπης. 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν σας ενδιαφέρει η πρωτοβουλία μας και η συνεργασία μαζί μας, σας καλούμε να δείτε τις ενότητες για τους Εκπαιδευτικούς φορείς και τους Ενδιαφερόμενους και να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση info@digitalskillup.eu

Χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Digital SkillUp έχει αναπτυχθεί από μια ομάδα δημιουργών λύσεων ψηφιακής μάθησης σε συνεργασία με εκπαιδευτικές οργανώσεις και ψηφιακές επιχειρηματικές οργανώσεις.