Ειδησεογραφικό άρθρο

Πλατφόρμα Ψηφιακών Δεξιοτήτων και Θέσεων Εργασίας: ο νέος κόμβος των ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρώπη

@ Dmytro - stock.adobe.com
@ Dmytro - stock.adobe.com

Το Digital SkillUp έχει δημιουργηθεί για να υποστηρίζει τον πυλώνα μάθησης της Πλατφόρμας Ψηφιακών Δεξιοτήτων και Θέσεων Εργασίας – μια ευρύτερη πρωτοβουλία της ΕΕ που επικεντρώνεται στην προαγωγή της ανάπτυξης των ψηφιακών ικανοτήτων στην Ευρώπη.  

Η Πλατφόρμα Ψηφιακών Δεξιοτήτων και Θέσεων Εργασίας είναι ο κόμβος των ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρώπη, παρέχοντας πληροφορίες και υποστήριξη υψηλής ποιότητας σε όλους όσους ενδιαφέρονται για το θέμα των ψηφιακών δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας.

Η Πλατφόρμα προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τα εξής: 

Επιπλέον, η Πλατφόρμα Ψηφιακών Δεξιοτήτων και Θέσεων Εργασίας λειτουργεί ως μια ενεργή πανευρωπαϊκή κοινότητα εμπειρογνωμόνων στον ψηφιακό τομέα, εκπαιδευτών, εκπαιδευόμενων, ΜΚΟ, επιχειρήσεων, υπεύθυνων χάραξης πολιτικής και λάτρεων των ψηφιακών δεξιοτήτων που δικτυώνονται, ανταλλάσσουν απόψεις και συνεργάζονται σε έναν διαδραστικό χώρο για να προωθήσουν την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων για την κοινωνία και την οικονομία της Ευρώπης. 

Το καλύτερο είναι ότι το Digital SkillUp ανήκει και αυτό στην κοινότητα DSJP! Μεταβείτε στον ειδικό χώρο της κοινότητας του Digital SkillUp στην Πλατφόρμα Ψηφιακών Δεξιοτήτων και Θέσεων Εργασίας για να συνομιλήσετε με άλλους, να ανταλλάξετε τις εμπειρίες σας και να αντλήσετε έμπνευση από τις καλές πρακτικές.