Νέα

Latest news from Digital SkillUp

Keep up with Digital SkillUp – stay up to date with the latest information about the initiative, project-related events and more.

Ειδησεογραφικό άρθρο

Digital SkillUp Final Event - 'Path to the Digital Decade: Upskilling in Emerging Technologies'

Ειδησεογραφικό άρθρο

Digital SkillUp Webinar Series: Closing the digital skills gap II - challenges and opportunities for SMEs and start-ups

Ειδησεογραφικό άρθρο

Digital SkillUp Webinar Series: Successful digital upskilling – how to reach and engage your community 

Ειδησεογραφικό άρθρο

Digital SkillUp Webinar Series: Successful digital upskilling – how to reach and engage your community

Ειδησεογραφικό άρθρο

Digital SkillUp shares its approach to designing engaging trainings

Ειδησεογραφικό άρθρο

Digital SkillUp Webinar Series: How to ensure an engaging training design?

Ειδησεογραφικό άρθρο

Digital SkillUp contributing to Europe’s ambitious SME upskilling targets

Ειδησεογραφικό άρθρο

Digital SkillUp Webinar Series: Closing the SME digital skills gap together

Ειδησεογραφικό άρθρο

Digital SkillUp in your pocket – why and how to engage with us? Register for the webinar

@ Gorodenkoff - stock.adobe.com
Ειδησεογραφικό άρθρο

Digital SkillUp goes live!